MOBLIE APP LÁI XE CÔNG CỤ CẦN THIẾT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ XE TUYẾN CỐ ĐỊNH.

Moblie app lái xe là công cụ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vận tải. Các lái xe cần có giải pháp di động để thực hiện các nghiệp vụ và kết nối đến hệ thống quản lý của đơn vị vận tải cũng như trao đổi dữ liệu với các giải pháp CNTT của các đơn vị trong cùng hệ sinh thái vận tải hành khách tuyến cố định.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT APP SLAIXE 

Tải về sử dụng thử

Tải và sử dụng Moblie app SLaiXe để nhận lệnh vận chuyển và bán vé trên xe

Tài khoản app SLaiXe: 0918701303

Mật khẩu: 1234567890

Để trải nghiệm toàn bộ tính năng, vui lòng đăng ký để được hỗ trợ.

Quét QR để tải App

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.