HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUYẾN XE

Khởi tạo và thiết thông tin ban đầu

Khởi tạo các thông tin ban đầu: phương tiện, lái xe, tuyến vận chuyển, sơ đồ chỗ, nhà xe, nhân viên của đơn vị....

Thiết lập kế hoạch hoạt động

Thiết lập biểu đồ giờ, giá vé trên tuyến, giá vé theo xe để xây dựng kế hoạch hoạt động của các xe thuộc đơn vị.....

Bán vé điện tử và phát hành vé

Thiết lập và quản lý các thông tin phục vụ bán vé, ủy quyền bán vé và phát hành vé điện tử đến Tổng cục Thuế.

Lệnh vận chuyển điện tử

Ký số lệnh vận chuyển cho phép lái xe nhận lệnh vận chuyển điện tử.  Truyền tải dữ liệu đến bến xe và Cục ĐBVN