HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU ĐỘ

Bằng những lệnh đã được người quản lý cài đặt sẵn khi xe xuất bến, tài xế các xe khách sẽ được phép rời khỏi bến khi đáp ứng đủ các điều kiện đã đưa ra. Điều này giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát được hiệu lực của hợp đồng giữa nhà xe và bến xe còn hiệu lực hay không, thời gian xe xuất bến có chính xác hay không, tránh tình trạng xe rời bến sai giờ do cố tình ở lại bến để lôi kéo thêm khách hay rời chỗ đỗ sớm hơn quy định, gây ùn tắc cục bộ. 
Để thực Hiện điều độ chúng ta có 5 bước cơ bản đó là:

Cho Xe Vào Bến

Cấp Phép Lên Nốt

Thanh toán


Cấp Lệnh Xuất Bến


Cho Xe Ra Bến


Sau đây chúng ta đi chi tiết vào từng phần nhé.

1.Đăng Nhập

Đầu tiên anh/chị truy cập trang web benxe.sbus.vn  nhập (1) Tài Khoản (2) Mật Khẩu (3) và chọn Đăng Nhập.

2: Cho Xe Vào Bến

(1) Tại giao diện trang chủ chọn Điều Độ.

(2) Chọn chức năng Cho Xe Vào Bến.

(3) (4) Chọn Xe muốn cho vào bến.

(5) Rồi chọn Xác Nhận để hoàn tất cho xe vào bến.

Sau khi xác nhận cho xe vào bến. Xe sẽ ở trạng thái Danh Sách xe trong bến  nhân viên điều độ có thể kiểm tra được thông tin ngày giờ xe vào bến cũng như trạng thái lệnh điện tử của xe. Lệnh điện tử của xe thì xe có 4 trạng thái đó là:

+ Đang Lấy Dữ Liệu Lệnh:  Khi chưa lấy được thông tin Lệnh điện tử của xe

+ Lái Xe Chưa Tiếp Nhận Lệnh :  Doanh nghiệp vận tải của xe đã đăng ký sử dụng nhưng xe chưa được cấp lệnh hoặc lái xe chưa nhận lệnh được Doanh Nghiệp Vận Tải cấp.

+  Mã Lệnh : Doanh Nghiệp Vận Tải đã đăng ký sử dụng Lệnh điện tử và Lái xe đã tiếp nhận Lệnh theo xe.

+ Chưa Có Lệnh Điện Tử :  Doanh nghiệp vận tải của xe chưa đăng ký sử dụng Lệnh điện tử


3. Cấp Phép Nên Nốt

(1) Kiểm tra thông tin xe cần nên nốt

(2) Chọn cấp phép lên nốt

(3) (4) Tại trang thông tin chuyến đi chọn Cập Nhật Danh Sách Lệnh ( với xe không có lệnh điện tử thực hiện nhập một ký tự bât kỳ vào ô) . và chọn đúng ngày giờ của lệnh .

Trường hợp thông tin lệnh của doanh nghiệp với dữ liệu của bến xe có thông tin khách nhau hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông báo. (5) Tích chọn những trường dữ liệu có thông tin trùng khớp là Không ( khi tích chọn những trường dữ liệu này hệ thống sẽ lấy dữ liệu theo bên thông tin lệnh của doanh nghiệp và lưu và thay thế dữ liệu đó của bên bến xe). (6) Chọn Xác Nhận để hoàn tất lấy dữ liệu.

Ví dụ : với trường dữ liệu bến lái xe theo kế hoạch chạy của bên bến là ông LIỄU CÔNG ĐỊNH chạy nhưng do lí do nào đó ông ý xin nghỉ và có ông TRẦN ĐỨC TUYẾN chạy thay nên doanh nghiệp cấp lệnh cho ông TUYẾN  khi đối chiếu dữ liệu sẽ có sự khác nhau. Khi tích chọn trường lái xe ta sẽ lấy dữ liệu là ông TUYẾN chạy chuyến xe này.

(7) Chọn nốt giờ xe chạy và tra lại thông tin xe

(8) Chọn Đủ Điều Kiện để cấp xe lên nốt.

Trong trường hợp biểu đồ giờ cho xe chạy không có nốt giờ mong muốn, tích chọn vào ô giờ xuất bến khác và nhập giờ mong muốn

4. Thanh Toán Cho Xe. 

Tại cột danh sách xe đã cấp nốt (1) Kiểm tra thông tin xe muốn thanh toán (2) rồi chọn nút thanh toán.

Phần mềm sẽ chuyển trang thanh toán. Tại đây nhân viên điều đồ sẽ kiểm tra thông tin phí dịch vụ của xe và chọn xác nhận vào ô [Thanh Toán].

Trường hợp có những khoản phí không có nhưng vẫn hiện thị nhân viên điều độ xe chọn thực hiện chưc năng [Xóa]  để bỏ dịch vụ khỏi bảng.

Trường hợp cần thêm khoản phí dịch vụ nhân viên điều độ chọn chức năng [Thêm]  để thêm dịch vụ.

Trong trường hợp xe ghi nợ nhân viên thực hiện tích vào ô nợ để xe thực hiện trả phí sau.

5. Cấp Lệnh Cho Xe Xuất Bến

Trên cột Danh Sách Xe Đã Thanh Toán 

(1)  Kiểm tra thông tin xe muốn cấp lệnh xuất bến.

(2) chọn Cấp Lệnh Xuất Bến.

(3) Nhập số khách xuất bến 

(4) Chọn Xác Nhận .

Lưu ý: Tại Bước này bến sẽ đóng dấu vào tờ lệnh điện tử khi đóng dấu lệnh này đã hợp lệ và đủ điều kiện cho xe chạy, nên để đảm bảo trong việc điều hành và quản lý xe của bến chỉ nên thực hiện bước này trước thời gian xuất bến 10 phút.

6. Cho Xe Ra Bến

Tại Cột Danh xe đã cấp lệnh xuất bến (1) Kiểm tra thông tin xe muốn cho ra bến (2) Chọn nút C ho ra xe bến.


(3) Chọn  Xác Nhận  để hoàn tất cho xe ra bến.

7. Cấp Lệnh Cho Xe Đến Bến

Khi xe của đầu bến đối lưu có sử dụng lệnh điện tử đến bến của anh/chị. với vai trò là bến đến, bến xe có nhiệm vụ ký lệnh xác nhận đến bến cho xe. tại đây tại bước cho xe vào bến sau khi chọn xong xe vào bến anh chị chọn Xác Nhận Trả Khách.


(1) Tại đây anh/chị chọn đúng lệnh điện tử của ngày xe chạy và (2 ) tiến hành kiểm tra thông tin lệnh có đầy đủ dấu của bến đối lưu, lái xe và doanh nghiệp hay chưa. (3) Nếu đầy đủ nhập số khách đến bến.

(4)   Chọn  Xác Nhận  để hoàn tất cho xe vào bến.

Sau khi chọn xác nhận bến sẽ tự động đóng dấu vào tờ lệnh điện tử là xe đã đến bến.


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Làm thế nào để thêm mới thông tin vào trong phần mềm

                    2. Tôi muốn bán vé thì bán ở đâu?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?