BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÉ ĐIỆN TỬ

V - MAX 

Khuyến mại đặc biệt +03 tháng sử dụng dành cho đơn vị đăng ký trước 01/8/2022

Chỉ 300.000 Đồng/xe khách/năm

Gói không giới hạn số lượng sử dụng theo năm

 • Miễn phí  phần mềm bán vé và quản lý
 • Lưu trữ dữ liệu  10 năm  theo quy định
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không giới hạn số lượng vé sử dụng

V - 200.000

 70 Đồng/vé

Gói 200.000 Vé xe khách điện tử
 • Miễn phí phần mềm bán vé & quản lý
 • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Kết nối bán vé ủy thác tại 400+ bến xe    

V - 500.000

65   Đồng/vé

Gói 200.000 Vé xe khách điện tử
 • Miễn phí phần mềm bán vé và quản lý
 • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Kết nối bán vé ủy thác 400+ bến xe
 • Tiết kiệm 8% Chi phí

V - 1.000.000

60  Đồng/vé

Gói 1.000.000 Vé xe khách điện tử
 • Miễn phí phần mềm bán vé và quản lý
 • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Kết nối bán vé ủy thác 400+ bến xe
 • Tiết kiệm 15% Chi phí