BỔ SUNG CÁC CHỨC NĂNG MỚI TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUYẾN ĐI VÀ APP SLAIXE


Kính gửi quý khách hàng!

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phần mềm chúng tôi xin chân trọng gửi đến quý khách hàng bản cập nhật về phần mềm mới nhất trong đó đã được bổ sung các chức năng mới.

Các tính năng mới nổi bật:

Phần Mềm Quản Lý Chuyến Đi:

- Bổ sung chức năng Người quản lý kiểm tra xe

- Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

Ứng Dụng App Slaixe:

- Bổ sung chức năng cho người quản lý Kiểm tra xe

- Hiệu chỉnh danh sách Lệnh đã cấp và Lệnh đang thực hiện

- Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

Sau cập nhật trong quá trình sử dụng nếu có bất cứ vấn đề gì khó khăn cần trao đổi hay hỗ trợ thêm, quý khách hàng có thể chủ động liên hệ nhân viên Sơn Phát.

Tổng đài chăm sóc khách hàng : 19004751 nhánh 2 

Nhóm Zalo hỗ trợ: 0853140666

Trân trọng cảm ơn!

                                                                         TỔNG HỢP THAY ĐỔI HỆ THỐNG

1.     Bổ sung chức năng Người quản lý kiểm tra xe

- Khi thực hiện khởi tạo lệnh bằng 4 chức năng Ký lệnh cố định, Ký lệnh 2 chiều, Tạo lệnh tùy chọn, Điều động đột xuất hệ thống sẽ hiển thị thêm tích chọn “Tự động ký lệnh khi cán bộ kiểm tra xe xác nhận”. Khi người quản lý xác nhận lệnh cho lái xe trên App Slaixe, khi đơn vị tích chọn mục này hệ thống sẽ tự động ký lệnh của doanh nghiệp khi cán bộ kiểm tra xác nhận đã kiểm tra xe trên App Slaixe nếu không tích chọn đơn vị có thể thực hiện ký lại lệnh trên phần mềm Quản lý chuyến đi sau khi cán bộ kiểm tra xác nhận.Giao diện Ký lệnh cố định 


Giao diện Điều động đột xuất

 

Giao diện Ký lệnh 2 chiều


                                                                                                                    

                                                                                                                    Giao diện Tạo lệnh tùy chọn

2.  Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

-    Chỉ được phép sửa những lệnh chưa được bến đi, bến đến ký và những lệnh khác danh sách "Lệnh đã hoàn thành" và "Lệnh không hoàn thành".

-    Người dùng có thể chỉnh sửa những thông tin theo các quyền được cấu hình như sau:

    + Biển kiểm soát.

    + Hạn phù hiệu tuyến, Hạn đăng kiểm, Hạn bảo hiểm.

    + Ngày, Giờ xuất bến kế hoạch.

    + Lái xe, Phụ xe.


Giao diện Chỉnh sửa lệnh

 

3. App Slaixe: Bổ sung chức năng cho người quản lý Kiểm tra xe

- Trên giao diện Quản lý lệnh cho DNVT tại app Slaixe, tại 2 danh sách “Danh sách lệnh đã cấp cho lái xe” và “Danh sách lệnh đang thực hiện” bổ sung chức năng “Đã kiểm tra xe” dành cho doanh nghiệp cấu hình sử dụng chức năng này và người quản lý phải có quyền sử dụng chức năng này.


Giao diện Danh sách lệnh đã cấp cho lái xe

 

4.      App Slaixe: Hiệu chỉnh Danh sách Lệnh đã cấp và Lệnh đang thực hiện

-         Bổ sung nút chức năng khác thay cho nút Hủy lệnh

-         Khi chọn Chức năng khác, những chức năng có thể thao tác với lệnh sẽ được hiện ra

5.      App Slaixe: Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

-     Chỉ được phép sửa những lệnh chưa được bến đi, bến đến ký và những lệnh khác danh sách Lệnh đã hoàn thành và Lệnh không hoàn thành.

-    Người dùng có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

    + Biển kiểm soát.

    + Hạn phù hiệu tuyến, Hạn đăng kiểm, Hạn bảo hiểm.

    + Ngày, Giờ xuất bến kế hoạch.

    + Lái xe (không cho phép sửa thông tin), Phụ xe.