BỔ SUNG CÁC CHỨC NĂNG MỚI TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẾN XE BẢN WEB


Kính gửi quý khách hàng!

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phần mềm chúng tôi xin chân trọng gửi đến quý khách hàng bản cập nhật về phần mềm mới nhất trong đó đã được bổ sung các chức năng mới.

Các tính năng mới nổi bật:

Phần Mềm Quản Lý Bến Xe bản Web:

- Bổ sung tính năng Tạo mới đơn hàng tùy chọ ​n 

Sau cập nhật trong quá trình sử dụng nếu có bất cứ vấn đề gì khó khăn cần trao đổi hay hỗ trợ thêm, quý khách hàng có thể chủ động liên hệ nhân viên Sơn Phát.

Tổng đài chăm sóc khách hàng : 19004751 nhánh 2 

Nhóm Zalo hỗ trợ: 0853140666

Trân trọng cảm ơn!

                                                                         TỔNG HỢP THAY ĐỔI HỆ THỐNG

1.     Bổ sung tính năng Tạo mới đơn hàng tùy chọn

-Công dụng: Giúp người dùng tạo đơn hàng với những thông tin trong hệ thống mà không bị ràng buộc hay thiết lập trước, tạo đơn hàng thu phí cho các xe không có dữ liệu trong hệ thống.

- Cách sử dụng:

+ Người dùng truy cập vào chức năng Tạo đơn hàng.

+ Tích chọn vào Checkbox Đơn hàng tùy chọn => Hệ thống hiển thị tất cả dịch vụ được đăng ký trong hệ thống.

+)  Người dùng điền thông tin đơn hàng:

Đơn giá theo dịch vụ

Ngày áp dụng (Bắt buộc)

Đơn vị vận tải (Bắt buộc)

Phương tiện

Tuyến vận chuyển

Loại đơn hàng (Bắt buộc)

Trạng thái (Bắt buộc)

Ký hiệu hóa đơn (Bắt buộc)

Giờ vào bến

Giờ xuất bến kế hoạch

Số chuyến

Ghi chú

 


Giao diện Ký lệnh cố định 


Giao diện Điều động đột xuất

 

Giao diện Ký lệnh 2 chiều


                                                                                                                    

                                                                                                                    Giao diện Tạo lệnh tùy chọn

2.  Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

-    Chỉ được phép sửa những lệnh chưa được bến đi, bến đến ký và những lệnh khác danh sách Lệnh đã hoàn thành và Lệnh không hoàn thành.

-    Người dùng có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

    + Biển kiểm soát.

    + Hạn phù hiệu tuyến, Hạn đăng kiểm, Hạn bảo hiểm.

    + Ngày, Giờ xuất bến kế hoạch.

    + Lái xe, Phụ xe.


Giao diện Chỉnh sửa lệnh

 

3. App Slaixe: Bổ sung chức năng cho người quản lý Kiểm tra xe

- Trên giao diện Quản lý lệnh cho DNVT tại app Slaixe, tại 2 danh sách “Danh sách lệnh đã cấp cho lái xe” và “Danh sách lệnh đang thực hiện” bổ sung chức năng “Đã kiểm tra xe” danh cho doanh nghiệp cấu hình sử dụng chức năng này và người quản lý phải có quyền sử dụng chức năng này.


Giao diện Danh sách lệnh đã cấp cho lái xe

 

4.      App Slaixe: Hiệu chỉnh Danh sách Lệnh đã cấp và Lệnh đang thực hiện

-         Bổ sung nút chức năng khác thay cho nút Hủy lệnh

-         Khi chọn Chức năng khác, những chức năng có thể thao tác với lệnh sẽ được hiện ra

5.      App Slaixe: Bổ sung chức năng Chỉnh sửa lệnh

-     Chỉ được phép sửa những lệnh chưa được bến đi, bến đến ký và những lệnh khác danh sách Lệnh đã hoàn thành và Lệnh không hoàn thành.

-    Người dùng có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

    + Biển kiểm soát.

    + Hạn phù hiệu tuyến, Hạn đăng kiểm, Hạn bảo hiểm.

    + Ngày, Giờ xuất bến kế hoạch.

    + Lái xe (không cho phép sửa thông tin), Phụ xe.