Chính sách bảo mật 

 

Chính sách bảo mật này và các phụ lục kèm theo mô tả cách thức Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Sơn Phát và các công ty liên kết, tổ chức, pháp nhân thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tính năng do chúng tôi phát hành. 

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng, đại lý, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ. 

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, thông tin việc làm. 

I. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân 

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên tham gia nhiều mối quan hệ với chúng tôi (ví dụ nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xuyên suốt nhiều ngành kinh doanh khác nhau, hoặc nếu bạn vừa là đối tác tài xế/ đối tác vận chuyển và cũng là khách hàng trên ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các ngành kinh doanh khác của chúng tôi), chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới. 

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi 

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi: 

 • hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết); 
 • cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác tài xế hoặc đối tác vận chuyển (như thông tin giấy phép lái xe, thông tin phương tiện và kết quả kiểm tra lý lịch (trong phạm vi được cho phép bởi luật); 
 • tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác); 
 • tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, tệp tin âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn); 
 • xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập);  
 • điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và 
 • đồng ý sử dụng chuyến xe có các tính năng ghi âm và/ hoặc quay video trên xe. 

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng. Việc không thực hiện cung cấp Dữ liệu Cá nhân yêu cầu này, trong trường hợp yêu cầu như vậy, có thể cấu thành việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể ký kết hợp đồng với bạn, tùy theo từng trường hợp. 

  

Đối với các mục đích như để phát hiện và ngăn chặn gian lận, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi không có sự đồng thuận, bằng cách dựa trên ngoại lệ về Quyền lợi Hợp pháp. 

 

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng 

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như: 

 • vị trí của bạn (để xác định các vị trí đón khách và sự thay đổi chuyến đi bất thường); 
 • phản hồi, xếp hạng và khen ngợi; 
 • thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển); 
 • thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem); 
 • thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết bị hoặc ứng dụng); 
 • dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, ghi âm trên xe và / hoặc video ghi lại trong cuốc xe (như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và siêu dữ liệu liên quan của nó). 

 

Từ các nguồn khác 

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác khi cần, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến cho chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm: 

 • từ các chương trình giới thiệu; 
 • từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác vận tải, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác dịch vụ gọi xe và đối tác vận chuyển; 
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính; 
 • trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương, và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng khác; 
 • nguồn dữ liệu công khai có sẵn; 
 • nguồn dữ liệu chính phủ; 
 • nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác. 

 

Dữ Liệu Cá Nhân về đối tác tài xế 

Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể thu thập: 

 • dữ liệu cơ học (như tốc độ, gia tốc và thông số phanh của bạn); 
 • thông tin thiết bị (như dữ liệu gia tốc, vị trí GPS, số IMEI thiết bị của bạn); 
 • thông tin đăng ký xe của bạn; 
 • dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, ghi âm trên xe và / hoặc video ghi lại trong cuốc xe (như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và siêu dữ liệu liên quan của nó).

II. Sửa Đổi và Cập Nhật 

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua các phương tiện truyền thông thích hợp trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực ít nhất 5 ngày. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://sonphat.net. Việc bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tính năng mà chúng tôi phát hành, bất kể bạn đã xem xét Chính Sách này hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý với các điều khoản của Chính Sách. 

III. Phương Thức Liên Hệ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Lập – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên. 

Email: sonphattn@gmail.com 

Hotline: 1900.4751