HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THIẾT LẬP ĐOÀN XE

Thiết lập đoàn xe là chức năng được sử dụng để thiết lập nên danh sách chuyến đi dự kiến trong lệnh điện tử. Để sử dụng chúng ta sẽ thực hiện những thao tác như sau:

1. Chọn chức năng Thiết Lập Đoàn Xe

Tại giao diện trang chủ chọn Kế Hoạch Hoạt Động (1). Sau đó chọn Thiết Lập Đoàn Xe (2).

Hình 1.1

2. Tìm tuyến cần thiết lập & chọn Thiết Lập Tuyến Vận Chuyển

Ở trong giao diện chức năng  Thiết Lập Đoàn Xe chúng ta có một bảng danh sách các tuyến vận chuyển (Hình 2.1). Tại đây anh/chị tìm tuyến cần thiết lập trong danh sách các tuyến vận chuyển (1). Sau đó ấn vào nút Thiết Lập Tuyến Vận Chuyển (2).

Hình 2.1

3. Thiết lập ngày xe chạy theo Nốt/Tài

Tại giao diện Thiết Lập Tuyến Vận Chuyển (Hình 3.1), việc đầu tiên chúng ta cần làm là thiết lập ngày cho các Nốt/Tài trong phần Thông Tin Thời Gian Biểu/Tuyến. 

 • Chọn một Nốt/Tài(1) sau đó ấn Thiết Lập(2) để thiết lập ngày.

Hình 3.1

Tại đây có một hộp thoại mở ra (Hình 3.2). Anh/chị cần Chọn Hình Thức Chạy, t ùy vào hình thức chạy chúng ta sẽ có những thiết lập khác nhau. 

Hình 3.2

Đối với Hình thức chạy theo ngày (Hình 3.3). Thao tác như sau:

 1. Chọn Hình thức chạy theo ngày (1).
 2. Nhập số vé tối đa (2). Anh/chị có thể bỏ qua phần này nếu không cần.
 3. Chọn ngày xe chạy (3). Anh/chị có thể tích từng ngày hoặc chọn theo cài đặt sẵn bao gồm: Chọn tất cả các ngày, chọn tất cả ngày chẵn, chọn tất cả ngày lẻ... Hoặc anh/chị có thể bỏ chọn tất cả các ngày trong trường hợp anh chị muốn chọn lại.
 4. Ấn lưu để lưu lại (4).

Hình 3.3

Đối với  Hình thức chạy  theo tuần (Hình 3.4). Thao tác như sau:

 1. Chọn Hình thức chạy theo tuần (1).
 2. Nhập số vé tối đa (2). Anh/chị có thể bỏ qua phần này nếu không cần.
 3. Tích chọn các ngày trong tuần (3).
 4. Ấn lưu để lưu lại (4).

Hình 3.4

Đối với  Hình thức chạy  theo chu kỳ (Hình 3.5). Thao tác như sau:

 1. Chọn Hình thức chạy theo chu kỳ (1).
 2. Nhập số vé tối đa (2). Anh/chị có thể bỏ qua phần này nếu không cần.
 3. Nhập ngày bắt đầu theo chu kỳ (3).
 4. Chọn chu kỳ (4)
 5. Ấn lưu để lưu lại (5).

Hình 3.5

4. Thêm Danh sách xe/tuyến

 • Tại Danh sách xe/tuyến chọn (1) để thêm xe.
 • Điền biển kiểm soát (2), hạn phù hiệu (3), số vé tối đa (4) nếu cần.
 • Ấn phím Enter để lưu lại.

Hình 4.1

5. Thêm danh sách lái xe/tuyến & lưu thiết lập

 • Tại Danh sách lái xe/tuyến (Hình 5.1) chọn (1) để thêm lái xe.

 • Điền tên lái xe và chọn lái xe được đề xuất (2).

 • Ấn phím Enter để thêm.

 • Chọn nút Lưu (3) để lưu lại tất cả các thiết lập

Hình 5.1


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Làm thế nào để thêm mới thông tin vào trong phần mềm

                    2. Tôi muốn bán vé thì bán ở đâu?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?