BẢNG GIÁ SẢN PHẨM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HI - 100.000

22.500.000 Đồng

Gói 100.000 hóa đơn điện tử
  • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
  • Không giới hạn thời gian sử dụng

HI - 500.000

92.500.000 Đồng

Gói 500.000 hóa đơn điện tử
  • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
  • Không giới hạn thời gian sử dụng    

HI - 1.000.000

175.000.000 Đồng

Gói 1.000.000 hóa đơn điện tử
  • Lưu trữ dữ liệu 10 năm theo quy định
  • Không giới hạn thời gian sử dụng