BẢNG GIÁ LỆNH VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ

Trọn gói L-MAX

600.000 đ/xe/năm

Không giới hạn số lượng lệnh vận chuyển ký phát hành trong 01 năm
  • Miễn phí phần mềm quản lý và app SLaiXe
  • Miễn phí hỗ trợ khởi tạo dữ liệu xe khách 
  • Lưu trữ tối thiểu 03 năm theo quy định
  • Kết nối hơn  500 bến xe tiếp nhận và  ký lệnh điện tử