Quy trình khởi tạo chuyến đi

Khởi tạo thông tin

Khởi tạo các thông tin ban đầu, bao gồm: phương tiện, lái xe, tuyến vận chuyển, sơ đồ chỗ, nhà xe, nhân viên của đơn vị.

Thiết lập kế hoạch hoạt động

Thiết lập biểu đồ giờ, giá vé trên tuyến, giá vé theo xe để khởi tạo kế hoạch hoạt động của các xe thuộc đơn vị.

Ủy thác bán vé

Ủy thác bán vé cho bến xe và các đại lý bán vé khác.

Ký lệnh điện tử

Ký lệnh điện tử để cấp lệnh cho lái xe và khởi tạo chuyến đi trên phần mềm bán vé.