THÔNG TIN CẬP NHẬT

Cập nhật chức năng mới trong phần mềm 

Quản Lý Bến Xe Bản Web

Thứ bảy, ngày 16/12/2023 17:30 (GMT+7)

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phần mềm chúng tôi xin chân trọng gửi đến quý khách hàng bản cập nhật về phần mềm mới nhất trong đó đã được bổ sung các chức năng mới.

Tìm hiểu thêm

Bổ sung thông tin thay đổi sản phẩm phần mềm 

Quản Lý Chuyến Đi và APP Slaixe

Thứ Tư, ngày 22/11/2023 10:30 (GMT+7)

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phần mềm chúng tôi xin chân trọng gửi đến quý khách hàng bản cập nhật về phần mềm mới nhất trong đó đã được bổ sung các chức năng mới.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật chức năng mới trong phần mềm 

Quản Lý Bến Xe Bản Web

Thứ Năm, ngày 28/09/2023 00:00 (GMT+7) )

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phần mềm chúng tôi xin chân trọng gửi đến quý khách hàng bản cập nhật về phần mềm mới nhất trong đó đã được bổ sung các chức năng mới.

Tìm hiểu thêm

Bổ sung chức năng truyền tải lệnh giấy

Thứ Bảy, ngày 19/08/2023 17:00 (GMT+7) )

Đáp ứng nhu cầu truyền tải lệnh giấy đối với các xe chưa hoặc không sử dụng lệnh điện tử chúng tôi mang đã đến chức năng truyền tải lệnh giấy ngay trên phần mềm Quản Lý Bến Xe.

Tìm hiểu thêm

Bảo trì hoàn tất

Thứ Tư, ngày 26/04/2023 23:50 (GMT+7)

Chúng tôi đang hoàn thành bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian gián đoạn dịch vụ: 50 phút

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng! 

Hệ thống đang được bảo trì kỹ thuật

Thứ Tư, ngày 26/04/2023 22:30 (GMT+7)

Chúng tôi đang tiến hành bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật và máy chủ. Thời gian ngừng dịch vụ phục vụ bảo trì hệ thống dự kiến: 02 giờ. Trong thời gian bảo trì phần mềm sẽ không thể truy cập và sử dụng. Chúng tôi sẽ có thông báo khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng! 

Bổ xung hạ tầng Cloud trong nước - nâng cao dịch vụ

Thứ Hai, ngày 24/04/2023 10:30 (GMT+7)

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng di chuyển của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, chúng tôi đã bổ xung dịch vụ Bizfly Cloud hoạt động đồng thời cùng hạ tầng dịch vụ của Google Cloud mà Sơn Phát C&T đang sử dụng. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự liên tục của hệ thống, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm