Phần mềm bán vé ủy thác tại bến xe

Phần mềm bán vé ủy thác tại bến xe là phần mềm hỗ trợ các bến xe thực hiện bán vé ủy thác cho các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định đang hoạt động tại bến xe. Phần mềm kết nối đến các tài khoản bán vé của doanh nghiệp vận tải cung cấp cho cho bến xe thực hiện bán vé ủy thác từ vé điện tử của T-VAN Hilo. 

Khám phá tính năng

Phần mềm bán vé tại đại lý hoặc quầy vé

Cung cấp cho đơn vị vận tải giải pháp bán vé khi thuê quầy vé tại các bến xe hoặc các đại lý bán vé đặt tại các điểm bán vé ngoài bến xe. Mỗi nhân viên bán vé được cung cấp tài khoản để thực hiện truy cập đến kho vé của doanh nghiệp và thực hiện phát hành và in vé tại quầy vé để cung cấp cho hành khách.

Khám phá phần mềm

Bán vé tự động bằng ki-ốt (kiosk)

Kết hợp giữa phần mềm phát hành vé điện tử và giải pháp thanh toán điện tử (Viet QR) qua QR code để hình thành một giải pháp bán vé đáp ứng các yêu cầu về thời gian phục vụ 24/7. Luôn luôn sẵn sàng tích hợp bán vé cho tất cả các đơn vị và nhận được tiền về tài khoản ngay khi khách hàng mua vé.

Tiếp tục đọc