TÍNH NĂNG NỔI BẬT LỆNH VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ
 • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ
  • Tuân thủ theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về việc truyền tải dữ liệu lệnh vận chuyển điện tử.
  • Đảm bảo giá trị pháp lý như lệnh giấy thông thường với chữ ký số theo quy định của Luật giao dịch điện tử.
 • Quản trị toàn diện
  • Lệnh điện tử được khởi tạo 1 lần từ Đơn vị vận tải, gửi tới Bến xe nơi đi, Bến xe nơi đến tự động truyền dữ liệu về máy chủ Tổng cục ĐBVN.
  • Dữ liệu Lệnh điện tử được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu chung phục vụ việc chia sẻ, cung cấp thông tin cần thiết giữa dữ liệu Bán vé, dữ liệu quản lý bến xe khách.
 • Dữ liệu quản lý đồng bộ
  • Một nguồn dữ liệu duy nhất trên hệ thống Lệnh vận chuyển điện tử và Vé xe khách điện tử đảm bảo việc dữ liệu đồng bộ chính xác và liên thông
  • Sơn Phát C&T là đơn vị duy nhất đang cung cấp phần mềm Quản lý bến xe cho hơn 400 bến xe trong cả nước, là cơ sở trong việc gửi nhận dữ liệu lệnh vận chuyển giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải
 • An toàn bảo mật
  • Hệ thống được xây dựng đảm bảo điều kiện về an toàn thông tin, an toàn an ninh mạng theo các cấp độ quy định của Luật An toàn thông tin mạng
  • Hệ thống cấp lệnh sử dụng chữ ký số HSM và mã bảo mật cấp riêng khi ký lệnh đảm bảo an toàn vận hành sử dụng

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

TIẾT KIỆM

Tiết kiệm 90% chi phí in ấn, giao nhận, lưu trữ, bảo quản

NHANH CHÓNG

Lái xe nhận tức thì lệnh vận chuyển thông qua Mobile app SLaiXe

LINH HOẠT

Phát hành, báo cáo mọi lúc mọi nơi thông qua các ứng dụng trên Web, Moblie

AN TOÀN

Không xảy ra cháy, hỏng, mất lệnh vận chuyển. Không cần kho lưu trữ

TÍNH NĂNG NỘI BẬT

Tiết kiệm thời gian và chi phí sử dụng

Thiết lập kế hoạch cho chuyến xe

Xây dựng và thiết lập các kế hoạch cho phương tiện, người lái hoạt động trước khi rời bến.

Ký lệnh vận chuyển với chữ ký số HSM

Lệnh vận chuyển điện tử được ký số bằng chữ ký số HSM, đảm bảo đúng pháp lý và dễ dàng sử dụng.

Lái xe nhận lệnh qua app Moblie

Lái xe tiếp nhận lệnh vận chuyển và xác nhận hành trình chuyến thông qua Mollie app SLaiXe.

TÍNH NĂNG NỘI BẬT

Thêm slogan hiệu quả.

Kết nối mạng lưới PM Quản lý bến xe 

Lệnh vận chuyển được gửi đến phần mềm quản lý bến xe. Với hơn 400 bến xe trong cả nước đã và đang sử dụng phần mềm.

Khởi tạo dữ liệu cho hệ thống vé

Lệnh vận chuyển là cơ sở để khởi tạo các chuyến đi cho quá trình thực hiện bán vé tại bến xe, tại các đại lý vé.

Truyền tải dữ liệu về Tổng cục ĐBVN

Lệnh vận chuyển được gửi dữ liệu về Tổng cục ĐVBN đáp ứng theo yêu cầu của TT12/2020/TT-BGTVT.

QUÉT QR ĐỂ TẢI APP SLAIXE

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.