HƯỚNG DẪN BÁN VÉ ỦY THÁC

Hiểu về quy trình bán vé ủy thác của bến xe. Trong bài viết này, Sơn Phát C&T  sẽ hướng dẫn bạn  bán vé ủy thác một cách chi tiết nhất.

Bước 1: Truy Cập Trang Web

Đầu tiên Anh/Chị truy cập vào trang web https://banve.sbus.vn/  tại màn hình đăng nhập anh/chị nhập tài khoản và mật khẩu do Sơn Phát đã cung cấp rồi chọn Đăng Nhập. .

Bước 2:  Mua Vé 

Tại giao diện chọn Mua vé.

Bước 3:  Chọn điểm xuất phát và lưu điểm xuất phát. 

Ở giao diện Mua vé, anh/chị chú ý  có lần lượt 4 bước nhỏ cần phải quan tâm :
    -Bước 1 : Cập nhật 
điểm xuất phát.

    -Bước 2 :   Lưu.

    -Bước 3 : Lọc tên DN , biển kiểm soát, tỉnh,...

     -Bước 4 : Chọn xe khi  đã xác định đúng tất cả 3 bước trên .


Bước 4: Thanh toán

Tại giao diện Thông Tin Thanh Toán anh/chị chú ý đến 4 mục chính:

-Thông tin lộ trình : có hiển thị điểm lên xe và xuống xe (có thể thay đổi vé chặng nếu DN đã đăng ký với cục thuế), hiển thị giá vé toàn tuyến hoặc vé chặng (nếu chọn điểm xuống là vé chặng),  và số lượng vé mà bến xe muốn xuất.

-Thông tin chuyến đi :hiển thị biển kiếm soát và ngày giờ  xuất bến.

-Thông tin người mua : Có thể bổ trống.

-Thông tin thanh toán : hiển thị tổng thành tiền, tổng giảm giá(nếu có) và tổng thanh toán.

*Lưu ý: Phần phát hành véIn vé có thể tích 1 trong 2 hoặc cả 2.

 - Hoàn thành tất cả các bước trên  thì ấnXác nhận thanh toán.