Doanh nghiệp ký lệnh

Doanh nghiệp vận tải ký lệnh điện tử để cấp lệnh cho lái xe và khởi tạo chuyến đi trên phần mềm bán vé.

Lái xe tiếp nhận lệnh

Lái xe tiếp nhận lệnh điện tử từ doanh nghiệp để xác nhận việc thực hiện chuyến đi.

Bến xe ký lệnh

Bến xe ký lệnh cho xe khách xuất bến, đến bến trả khách.