HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UỶ THÁC BÁN VÉ

Hiểu về quy trình uỷ thác bán vé là một phần quan trọng trong việc phát hành vé điện tử. Trong bài viết này, Sơn Phát C&T  sẽ hướng dẫn bạn uỷ thác bán vé một cách chi tiết nhất.

Ủy thác bán vé

Tuyến vận chuyển cần ủy thác

Tổ chức được ủy thác bán vé

- Ủy thác bán vé : Ủy thác cho một hoặc nhiều đơn vị  để cho họ có thể bán được vé.

- Tuyến vận chuyển cần ủy thác: Là tuyến vận chuyển mình cần ủy thác cho đơn vị bán vé.

- Tổ chức được ủy thác bán vé: Sau khi đã chọn được tuyến vận chuyển mình sẽ chọn tổ chức ủy thác cho họ bán vé đã được chỉ định từ trước

Bước 1:  Truy cập vào "Uỷ thác bán vé". 

- (1) Tại giao diện trang chủ anh/chị chọn vào mục "K ế hoạch hoạt động

- (2) Và sau đó truy cập vào phần "Uỷ thác bán vé". 


Bước 2: Chọn  tuyến vận chuyển mình cần uỷ thác .

 - (1) Tại giao diện "uỷ thác bán vé" anh/chị chọn  Tuyến vận chuyển mình cần uỷ thác

(2) chọn  "Ủy thác bán vé".


Bước 3:   Chọn  tổ chức mình cần uỷ thác  cho họ bán vé.

- (1) Tại mục " Ủy thác bán vé" anh/chị nhấn vào mục "Chọn tổ chức".

- (2) Và chọn tổ chức mình cần ủy thác. 


Bước 4 : Thêm điểm xuất phát và điểm dừng

- Tại mục "U ỷ thác bán vé " anh/chị nhấn vào dấu "  +  " để thêm Đ iểm xuất phát  Đ iểm dừng.

- Anh/Chị chọn điền đầy đủ điểm xuất phát và điểm dừng để tiền hoa hồng là 1 theo thứ tự (1) (2) (3).

- (1) Nhấn vào hình  để chọn "Điểm dừng xuất phát".

- (2) Chọn "Điểm dừng xuất phát".

 - (1) Nhấn vào hình  để chọn "Điểm dừng đích".

-  (2) Chọn "Điểm dừng đích".

- Cuối cùng anh/chị để tiền hoa hồng là 1 rồi nhấn Enter vậy là thành công.

Bài viết có hữu ích với bạn không?      Hữu ích     Không hữu ích 


              Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Có thể ủy thác bán vé cho nhiều đơn vị được không?

                    2. Tại sao tiền hoa hồng lại để là 1 ?

                    3. Ủy thác bán vé để làm gì?