HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT LẬP NGƯỜI BÁN VÉ

Thiết lập người bán vé để chỉ định người bán vé được phép bán những tuyến nào . Trong bài viết này, Sơn Phát C&T  sẽ hướng dẫn bạn thiết lập người bán vé một cách chi tiết nhất.

1. Chọn Kế Hoạch Hoạt Động -> Thiết Lập Người Bán Vé

Tại giao diện trang chủ chọn Kế Hoạch Hoạt Động -> Thiết Lập Người Bán Vé

Hình 1.1

2. Thiết Lập Người Bán Vé

2.1.  Đối với  tuyến vận chuyển  chưa được  thiết lập người bán (Hình 2.1) :

Hình 2.1

-    Tích vào  tuyến vận chuyển (1)  trong bảng  Danh sách tuyến vận chuyển , sau đó tiếp tục tích vào  người bán (2)  trong  Danh sách người bán (Hình 2.2).

-     Chọn CẬP NHẬT NGƯỜI BÁN VÉ (3)  để lưu thiết lập.

-    Lưu ý:  Có thể tích nhiều người bán cùng với nhiều tuyến vận chuyển trong một lần thiết lập

Hình 2.2

2.2. Đối với tuyến vận chuyển đã được thiết lập người bán (Hình 2.3).

Hình 2.3

-    Chọn nút sửa trên tuyến vận chuyển (Trong Danh sách tuyến vận chuyển) như hình bên dưới (Hình 2.4).

Hình 2.4

-    Tích thêm người bán vé (1).

-    chọn CẬP NHẬT NGƯỜI BÁN VÉ(2) để lưu thiết lập.

Hình 2.5


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Làm thế nào để thêm mới thông tin vào trong phần mềm

                    2. Tôi muốn bán vé thì bán ở đâu?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?