HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THIẾT LẬP GIÁ VÉ CHO XE

Hiểu về quy trình thiết lập giá vé cho xe là một phần quan trọng trong việc phát hành vé điện tử. Trong bài viết này, Sơn Phát C&T  sẽ hướng dẫn bạn  thiết lập giá vé cho xe một cách chi tiết nhất.

Bước 2: Chọn Thiết Lập Giá Vé Cho Xe 

Tại giao diện trang chủ anh/chị chọn vào mục "Kế  hoạch hoạt động " và vào phần "Thiết  lập giá vé cho xe ". 

Bước 3: Chọn Biển Kiểm Soát Và Tuyến Vận Chuyển

Ở giao diện Thiết lập giá vé cho xe, anh/chị chú ý đến cột biển kiểm soát và chọn tuyến vận chuyển tương ứng . Sau khi xác định đúng biển kiểm soát và tuyến vận chuyển anh/chị chọn .

Sau khi xác định đúng biển kiểm soát  và  tuyến vận chuyển anh/chị chọn Nhóm để hiển thị ra cột thông tin

Bước 4: Nhập Thông Tin

tại giao diện Thiết lập giá vé  anh/chị nhấp vào dấu chú ý đến 3 mục chính:

- Điểm xuất phát

- Điểm dừng đích

- Giá vé

-Nhập đầy đủ thông tin ở hai cột 

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin anh/chị thay đổi thời gian muốn cập nhật giá vé cho xe.

-Cuối cùng nhấn Cập nhật thông tin là xong