HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ CỦA DOANH NGHIỆP 

1.Chọn BC Vé -> HĐ bán vé của doanh nghiệp

Trong giao diện trang chủ chọn BC Vé -> HĐ bán vé của doanh nghiệp .

2.  Lọc báo cáo vé theo ngày

Để lọc báo cáo theo ngày chúng ta làm như sau:

2.1. Chọn thời gian bán vé (1)

2.2. Ấn nút lọc (2).

3.  In lại vé

Trong bảng danh sách vé chọn vé muốn in lại sau đó chọn nút in lại vé như hình dưới.

4. Xuất báo cáo ra file Excel

File Excel được xuất ra sẽ có dữ liệu tương ứng với dữ liệu chúng ta lọc ở trên phần mềm. Để xuất file Excel chúng ta chọn vào nút xuất Excel như hình dưới.

5. Phát hành lại vé nội bộ

Đối với những vé chưa phát hành chúng ta có thể phát hành lại những vé đó (Lưu ý: việc phát hành lại vé sẽ được tính vào ngày phát hành lại). Để phát hành lại vé nội bộ (tức vé chưa phát hành) chúng ta thao tác như sau:

5.1. Chọn lọc trạng thái vé phát hành nội bộ (1).

5.2. Tích chọn vé (tối đa 10 vé 1 lần phát hành) (2).

5.3. Chọn nút phát hành vé (3).


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Làm thế nào để thêm mới thông tin vào trong phần mềm

                    2. Tôi muốn bán vé thì bán ở đâu?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?