HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TUYẾN VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CẤP 

Hiểu về quy trình quản lý luồng tuyến là một phần quan trọng trong việc thêm thông tin luồng tuyến và hành trình xe cho doanh nghiệp. Trong bài viết này,  Sơn Phát C&T   sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng tuyến vận chuyển được cấp một cách chi tiết nhất.

Bước 1:   Truy cập vào "Tuyến vận chuyển được cấp"

1. Tại giao diện trang chủ anh,chị chọn vào mục "Quản lý thông tin

2. Và sau đó truy cập vào phần "Tuyến vận chuyển được cấp"


Bước 2:  Thực hiện các chức năng tại mục tuyến vận chuyển được cấp

Ở giao diện tuyến vận chuyển được cấp, anh,chị chú ý đến thanh trên cùng bao gồm các chức năng : tải lại, thêm mới, sửa, xóa, thiết lập tuyến, xuất file excel.

    1. Tải lại: Khi bấm vào nút này trang web sẽ  làm mới các thông tin của tuyến vận chuyển được cấp

    2. Thêm mới: Chọn vào chức năng này để thêm tuyến mới

    3. Sửa: Chọn tuyến  cần sửa và  chọn chức năng sửa

    4. Xóa: Chọn tuyến cần xóa khỏi hệ thống và thực hiện chức năng xóa

    5. Thiết lập tuyến: Sau khi thêm tuyến mới xong, chọn tuyến cần thiết lập và chọn chức năng thiết lập để thiết lập       tuyến

    6. Xuất file Excel: Chọn chức năng xuất excel để xuất danh sách tuyến trong hệ thống ra file excel 

Hướng dẫn chức năng thêm tuyến mới

1. Chọn chức năng thêm mới 

2. Anh,Chị điền đầy đủ thông tin những thông tin có dấu * là những thông tin đã bắt buộc những thông tin   không có dấu *  có thể bỏ qua.

 Lưu ý: Khi nhập xong thông tin "Mã tuyến" sẽ tự động sinh ra cho anh,chị.


Hướng dẫn sửa thông tin luồng tuyến

1. Cách 1: Anh,Chị tích chọn tuyến cần sửa thông tin sau đó bấm vào  biểu tượng chiếc bút  để sửa thông tin

 

2. Cách 2: Anh,Chị chọn vào  biểu tượng chiếc bút  ở bên phải màn hình tương ứng với tuyến mà anh,chị muốn sửa thông tin

 

Lưu ý: Sau khi sửa xong thông tin anh,chị ấn nút "LƯU" để lưu lại thông tin đã sửa.

Hướng dẫn xóa thông tin luồng tuyến

1. Cách 1: Tích chọn tuyến muốn xóa khỏi hệ thống và bấm  biểu tượng thùng rác  để xóa

 

2.  Cách 2: Chọn vào biểu tượng thùng rác ở bên phải màn hình tương ứng với tuyến mà anh,chị muốn xóa thông tin khỏi hệ thống

 

3. Chọn xác nhận để xóa thông tin khỏi hệ thống

Hướng dẫn thiết lập tuyến

1. Cách 1: Tích chọn tuyến muốn thiết lập và bấm biểu tượng như trong hình để sang chức năng thiết lập tuyến:  Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập đoàn xe | Sơn Phát C&T (sonphatgroup.vn)