Sơn Phát C&T và bến xe Miền Tây thảo luận trao đổi chuyển đổi "lệnh vận chuyển điện tử" theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT và  "Vé điện tử" theo thông tư 78/2021/TT-BTC

Ngày 28/06/2022, Công ty cổ phần bến xe Miền Tây cùng Sơn Phát C&T trao đổi thảo luận về lệnh vận chuyển điện tử, vé điện tử và các giải pháp kết nối phần mềm quản lý bến xe nhằm chuyển đổi số toàn diện bến xe và thực hiện pháp luật về các điều kiện kinh doanh vận tải.

Tiếp tục đọc

Sơn Phát C&T và các bến xe Hà Nội tổ chức hội thảo trao đổi chuyển đổi "lệnh vận chuyển điện tử" theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT và  "Vé điện tử" theo thông tư 78/2021/TT-BTC tại bến xe Giáp Bát

Ngày 23/06/2022, tại bến xe Giáp Bát đã diễn ra buổi họp thông tin, trao đổi về việc thực hiện vé điện tử, hóa đơn điện tử, lệnh vận chuyển điện tử giữa các bến xe thuộc khu vực Hà Nội, Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ Sơn Phát (Sơn Phát C&T) cùng các doanh nghiệp vận tải đang khai thác tại bến xe Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình.

Tiếp tục đọc

Sơn Phát C&T và Bến xe Miền Đông tổ chức hội thảo trao đổi chuyển đổi "lệnh vận chuyển điện tử" theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT và  "Vé điện tử" theo thông tư 78/2021/TT-BTC tại bến xe Miền Đông

Ngày 09/06/2022, tại bến xe Miền Đông đã diễn ra buổi họp thông tin, trao đổi về việc thực hiện vé điện tử, hóa đơn điện tử, lệnh vận chuyển điện tử giữa bến xe Miền Đông, Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ Sơn Phát (Sơn Phát C&T) cùng các doanh nghiệp vận tải đang khai thác tại bến xe Miền Đông.

Tiếp tục đọc

SƠN PHÁT C&T VÀ T-VAN HILO KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH

Ngày 16/11/2021, Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Sơn Phát (Sơn Phát C&T) và Công ty CP Dịch vụ T-van Hilo đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định với các khách hàng trọng điểm là các đơn vị kinh doanh vận tải và các Bến xe khách.

Tiếp tục đọc

Sơn Phát C&T – Nâng cấp Phần mềm quản lý bến xe phục vụ chuyển đổi số

Để đáp ứng yêu cầu nâng cấp và kết nối trong suốt quá trình chuyển đổi số. Sơn Phát C&T chúng tôi không ngừng nâng cấp và bổ sung và hoàn thiện các sản phẩm. Sơn Phát C&T tổ chức nâng cấp sản phẩm phần mềm Quản lý bến xe –  SBenXe để đảm bảo nhu cầu kết nối và xuất hoá đơn điện tử theo chuyến khi thanh toán phí dịch vụ bến xe.Ngoài ra, Sơn Phát C&T liên tục nâng cấp phần mềm để kết nối phần mềm để đảm bảo khả năng  kết nối và ký lệnh vận chuyển điện tử  cũng như truyền tải dữ liệu  Lệnh vận chuyển điện tử  về Tổng cục ĐBVN đảm bảo tính kết nối, tiện dụng

Tiếp tục đọc