HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU ĐỘNG ĐỘT XUẤT

Trong trường hợp xe đã ký lệnh điện tử và đã được bến ký xác nhận cho xe xuất bến, nhưng đi trên đường vì một số lý do mà xe hoặc lái xe không thể tiếp tục hành trình. Khi đó ta sẽ sử dụng chức năng diều động đột xuất để thay xe hoặc lái xe tiếp tục hành trình.


1. Truy Cập Trang Web

Đầu tiên Anh/Chị truy cập vào trang web   https://dnvt.sbus.vn/  tại màn hình đăng nhập anh/chị nhập 

(1) tài khoản (2) mật khẩu do Sơn Phát đã cung cấp rồi (3)chọn Đăng Nhập. .

2. Chọn Lệnh Điện Tử

Tại giao diện trang chủ chọn  Lệnh Điện Tử.

3. Điều Động Đột Xuất

(1) Ở trang Lệnh Điện Tử, anh/chị chọn chức năng điều động đột xuất.


tại giao diện điều động đột xuất  anh/chị thực hiện nhập đầy đủ thông tin bao gồm:

(2) Xe Gặp Sự Cố

(3) Xe Đi Thay

(4) Lái Xe Đi Thay

(5) Lý Do Điều Động

Lưu ý: Để doanh nghiệp có thể thực hiện chức năng điều động đột xuất trước tiên lái xe đang thực hiện lệnh vận chuyển đang gặp sự cố phải thực hiện thao tác dừng hành trình trên ứng dụng Slaixe thì doanh nghiệp mới có thể thực hiện điều động xe hoặc lái xe khác chạy thay được. nếu anh/chị chưa biết thực hiện thao tác dừng hành trình có thể tham khảo tại đây. 

Đối với xe gặp sự cố cần phải kiểm tra đúng xe có lệnh điện tử đang thực hiện.

(6) Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin chọn Cấp Lệnh.

(7) Nhập Mã Bảo Mật (do sơn phát cung cấp) và (8) chọn Xác Nhận để hoàn tất Điều Động.


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Vì sao tôi vào bán vé nhưng không có chuyến đi?

                    2. Tôi muốn bán vé thì bán ở đâu?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?