HƯỚNG DẪN BÁN VÉ CHO DOANH NGHIỆP

Để có thể thực hiện xuất vé được cho doanh nghiệp thì gồm 3 bước cơ bản đó là: 

Khởi Tạo Thông Tin

Doanh nghiệp vận tải thêm thông tin xe, tuyến vận chuyển, nốt giờ xe chạy, giá vé... vào trong phần mềm.

Ký Lệnh Điện Tử

Doanh nghiệp vận tải ký lệnh  điện tử để cấp lệnh cho lái xe và khởi tạo chuyến đi trên phần mềm bán vé .

Bán Vé 

Doanh Nghiệp Vận Tải Bán Vé

Để có thể hiểu rõ hơn về lệnh điện tử khởi tạo thông tin anh chị có thể tham khảo tại trang hướng dẫn sử dụng của Sơn Phát C&T.

 
 


1. Đăng Nhập

Đầu tiên Anh/Chị truy cập vào trang web https://dnvt.sbus.vn/  tại màn hình đăng nhập anh/chị nhập (1) tài khoản và (2) mật khẩu do Sơn Phát đã cung cấp rồi (3) chọn Đăng Nhập. .

2. Bán Vé

(1) Tại giao diện trang chủ chọn Bán Vé Cho Doanh Nghiệp.

Tại trang thông tin bán vé anh chị xác định (2) ngày bán vé và (3) chọn nốt tài cần bán vé ( để có thông tin nốt tài chúng ta phải thực hiện ký lệnh điện tử để có chuyến đi bán vé cho doanh nghiệp cũng như bên bến ủy thác nếu chưa hiểu về ký lệnh điện tử anh chị có thể tham khảo tại đây ).


Sau khi chọn được thông tin nốt tài cần bán có 3 ô thuộc tính khi xuất máy in anh/chị cần lưu ý:

Phát Hành Vé: chọn ô này khi xuất hóa đơn hóa đơn sẽ được phát hành lên cơ quan thuế, nếu không tích chọn. khi xuất hóa đơn vé này sẽ chỉ là vé nội bộ và không đẩy lên cơ quan thuế.

In Vé: Chọn ô này khi xuất hóa đơn sẽ in ra 1 vé.

In 2 liên: Chọn ô này khi xuất hóa đơn sẽ in ra 2 vé( 1 vé cho khách, 1 vé doanh nghiệp giữ ).

(4) Sau khi chọn đầy đủ thông tin chọn Xác Nhận Thanh Toán.


(5) Chọn Đồng Ý để hoàn tất bán vé.


                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Xe bị hỏng làm sao tôi có thể cho xe khác chạy thay được?

                    2. Lái xe có thể thực hiện bán vé được hay không?

                    3. Tôi có thể xem lại những vé tôi đã bán không?