HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ XE KHÁCH THUỘC CÔNG TY 

Chức năng quản lý xe khách thuộc công ty là một phần quan trọng trong phần mềm quản lý chuyến xe. Khi doanh nghiệp cần thêm xe mới hoặc thay đổi thông tin xe: hạn đăng kiểm xe, hạn bảo hiểm xe, số đăng ký xe... thì cần thực hiện chức năng này

1. Truy Cập Trang Web

Đầu tiên Anh/Chị truy cập vào trang web https://dnvt.sbus.vn/  tại màn hình đăng nhập anh/chị nhập tài khoản và mật khẩu do Sơn Phát đã cung cấp rồi chọn Đăng Nhập. .

2. Chọn Quản lý thông tin

Tại giao diện trang chủ chọn Quản lý thông tin tiếp theo chọn xe khách thuộc công ty


3. Thực hiện các chức năng tại mục xe khách thuộc công ty

Ở giao diện Xe khách thuộc công ty, Anh/Chị chú ý đến thanh trên cùng bao gồm các chức năng: tải lại, thêm mới, xóa, xuất file excel

3.1. Tải lại: Khi bấm vào nút này trang web sẽ  làm mới các thông tin của xe khách

3.2. Thêm mới: Khi bấm vào đây Anh/Chị sẽ thêm mới một xe khách vào hệ thống

3.3. Sửa: Anh/chị chọn vào biển kiểm soát mà Anh/Chị muốn sửa và  hiện chức năng sửa

3.4. Xóa: Anh/Chị chọn biển kiểm soát muốn xóa khỏi hệ thống và thực hiện chức năng xóa

3.5. Xuất file Excel: Khi bấm vào chức năng xuất excel Anh/Chị sẽ xuất danh sách xe trong hệ thống ra file excel


4. Hướng dẫn thêm xe mới

4.1. Anh/Chị bấm vào biểu tượng dấu cộng tại mục 2 ở bước 3 để thêm xe khách mới vào hệ thống.


4.2. Anh/Chị điền đầy đủ thông tin những thông tin có dấu * là những thông tin đã bắt buộc những thông tin không có dấu * Anh/Chị có thể bỏ qua.

4.3. Anh/Chị bấm lưu để lưu thông tin.


5. Hướng dẫn sửa thông tin xe khách

5.1. Anh/Chị chọn vào biểu tượng chiếc bút để sửa thông tin

5.1.1 Cách 1: Anh/Chị tích chọn biển kiểm soát muốn sửa thông tin sau đó bấm vào biểu tượng chiếc bút để sửa thông tin

5.1.2 Cách 2: Anh/Chị chọn vào biểu tượng chiếc bút ở bên phải màn hình tương ứng với biển kiểm soát mà Anh/Chị muốn sửa thông tin


5.2. Anh/Chị Sửa lại các thông tin của xe khách cho đúng với giấy tờ đã đăng ký.


5.3. Anh/Chị bấm lưu để lưu lại thông tin đã sửa6. Hướng dẫn xóa thông tin xe khách

6.1. Anh/Chị chọn biểu tượng thùng rác để xóa thông tin xe khách khỏi hệ thống.

6.1.1 Cách 1: Anh/Chị  tích chọn biển số xe muốn xóa khỏi hệ thống và bấm biểu tượng thùng rác để xóa

6.1.2 Cách 2: Anh/Chị chọn vào biểu tượng thùng rác ở bên phải màn hình tương ứng với biển kiểm soát mà Anh/Chị muốn xóa thông tin khỏi hệ thống


6.2. Anh/Chị bấm vào xác nhận để xóa thông tin khỏi hệ thống


 

7. Hướng dẫn xuất thông tin xe khách ra file excel

7.1. Khi anh chị muốn xuất dữ liệu danh sách xe của doanh nghiệp trên hệ thống ra file excel Anh/Chị chọn vào biểu tượng chữ X ở mục 5 của bước 3


7.2. Chọn thư mục để lưu file excel, đặt lại tên file nếu cần, bấm nút save để xuất thông tin xe khách ra file excel
                                                                              Bài viết có hữu ích vơi bạn không?     Hữu ích     Không hữu ích               Một số câu hỏi thường gặp?

                    1. Tôi muốn thêm thông tin lái xe thì làm như thế nào?

                    2. Làm sao để ký lệnh điện tử?

                    3. Tôi có thể xuất vé điện tử không?